CZ      EN      FR

Hlavním vědeckým zájmem naší laboratoře je studium, jak genetický materiál v buněčném jádře mění své prostorové uspořádání a aktivitu zároveň. Chceme porozumět, jakým způsobem mohou tyto změny ovlivnit regulaci genů, tím pádem i buněčnou diferenciaci.

Naše laboratoř je součástí Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze